ČESKÉ FOTOAPARÁTY

SPLNĚNÝ SEN GENERACÍ SBĚRATELŮ.

Postupně doplňovaná řada příruček edice ČESKÉ FOTOAPARÁTY, která počátek svého vydávání datuje letopočtem 2006, přináší dostupné (široce známé i znovu objevené) informace o produkci fotoaparátů na území Čech, Moravy a Slovenska. Popisuje uzavřený časový úsek počínající v době nejstarších výrobců dřevěných fotopřístrojů (zatím pravděpodobně od 1893), pokračuje pestrou paletou malých i velkých výrobců v období první republiky a končí posledními zaznamenanými fotoaparáty domácí produkce (1971-2 FLEXARET Meopta). Pro úplnost zahrnuje jako doplněk i poslední výrobky deklarované jako domácí (kompaktní filmové fotopřístroje z produkce MEOPTA či FOMEI v devadesátých letech XX.století).

Absolutní nedostatek historicky ověřených informací a celkový chaos v jednotlivých typech či modelech aparátů, označovaných jako české, dovedl v roce 2005 skupinu sběratelů, soustředěných okolo pražské FOTOBURZY, k rozhodnutí zaměřit se hlouběji na studium historických údajů, jejich třídění, vyhodnocování a ověřování. Poté, co byly k dispozici první zkompletované soubory dat, rozhodli se autoři, mj. i z úcty ke klasickým metodám interpretace získaných informací, začít tiskem vydávat jednotlivé díly přehledné edice o českých producentech fotoaparátů, příslušenství, doplňkového vybavení či zařízení k získání a reprodukci fotoobrazů, kterou nazvali ČESKÉ FOTOAPARÁTY. Skupinu autorů, která celý projekt zahájila, tvořili pánové Jan Trunec, Václav Vait a Radomír Malý. Velmi těžkého úkolu vydavatelského se chopil pan Bohumil Jakoubě a jeho nakladatelství z Jablonce nad Nisou. Složité výzvy distribuovat zcela neznámý titul na přesycený knižní trh se velmi dobře zhostili pánové Zdeněk Kovář (organizátor Pražské fotoburzy) a pan Milan Škoda (majitel FotoŠKODA Praha). Všem jmenovaným pánům (některým již "in memoriam") patří velký dík za jejich odvahu, s jakou se chopili realizace tohoto projektu.

V roce 2014 rozhodli v nakladatelství edice o postupném útlumu celého programu, zejména z důvodu jeho vysoké finanční náročnosti bez výhledu na ekonomickou soběstačnost jednotlivých titulů. Proto bylo v roce 2015 vydávání edice přesunuto do Hradce Králové, kde dlouhodobě pracují na připravě muzea českého fotoprůmyslu. Hlavním cílem převzetí edice byla její záchrana a další rozvoj. Tématické zaměření edice na získávání, sumarizaci, vyhodnocování a ověřování historických údajů, jakož i jejich následné publikování, zůstává plně zachováno. Autorský kolektiv byl posílen o další autory a pilně pracuje na přípravě nových titulů.

Touto řadou příruček se sběratelům, zájemcům o historii jednoho úžasného odvětví, fandům analogové fotografie, milovníkům starých přístrojů i dalším příznivcům dostává do rukou odborný zdroj informací zejména v době, kdy sběratelství a zájem o staré fotoaparáty zažívají výrazné oživení.

                                                                                                                                                  Ivo Hroneš

                                                                                                                                                    Redakce edice ČESKÉ FOTOAPARÁTY

redakce@ceskefotoaparaty.cz

 

Publikace

Publikace

Plakáty

Plakáty