STEREOFOTOAPARÁTY Rok vydání: 2021
Číslo vydání: 1
Cena: 165 Kč

Jubilejní, desátý, svazek edice České fotoaparáty se zaměřuje na velmi zajímavou oblast stereofotografie v Čechách. Historicky sleduje a popisuje vývoj tohoto odvětví od počátků umělecké tvorby a reprodukce vytvořených obrazů, které vedly k výrobě prvních českých stereoskopů a specializovaných fotoaparátů. 

Z pohledu časové posloupnosti je publikace členěna na tři hlavní období - od počátků fotografie do doby vzniku samostatné Československé republiky, od roku 1914 do konce druhé světové války a třetí období se věnuje poválečné výrobě a rozmachu zájmu populace o stereoskopii, jako o zdroj zábavy i poučení. Své oblasti zájmu zde najdou sběratelé fotoaparátů, stereofotografií, kotoučků či nejrůznějších prohlížeček, stejně jako zájemci o historii tohoto oboru i příznivci novodobého stereofotografování.

Publikace je nejrozsáhlejší ze všech doposud vydaných titulů (72 stran), obsahuje celou řadu málo známých či doposud nepublikovaných informací a je doplněna mnoha fotografiemi.