PIONÝR

Řada fotoaparátů PIONÝR je výsledkem převzetí výroby přístroje FIT II v červnu 1951 nově vytvořeným družstvem optiků a mechaniků DRUOPTA. Firma DUFA od roku 1946 do roku 1951 vyráběla FIT II ve třech variantách. Poslední firmou DUFA vyráběná verze - PIONEER - byla z ideových důvodů přejmenována na PIONÝR a příslušně vyzdobena údernickými motivy (srp, kladivo, klasy), odpovídajícími duchu doby počátku padesátých let.  Model 02, vyráběný DRUOPTOU od roku 1953, již nenesl naléhavé propagandistické poselství a proto si ideově vystačil pouze s názvem PIONÝR. Jeho design, stejně jako design dalších modelů,  se vrátil k jednoduchému grafickému řešení.

Číslování modelů FIT a PIONÝR uvedené v brožurkách ČESKÉ FOTOAPARÁTY jsme upravili tak, aby odpovídalo časové návaznosti výroby. Firma DUFA vyráběla aparát pod názvem FIT II, proto její modely nově nezahrnujeme do jedné číselné řady i když konstrukčně se jedná o stejný přístroj.

Nevyjasněná zůstává pozice modelu PIONEER, který jsme v historickém kontextu doby prozatím ponechali zařazený pod firmu DUFA. Až se podaří získat jasné a průkazné podklady, dokládající historii tohoto modelu, provedeme jeho definitivní zařazení.


Galerie